Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

 Vi ro’ed op ad åen – Vi ro’ed nedad igen

Pinselørdag stod en flok glade roere fra Holbæk tidligt op. Med stor forventning og en lovende vejrudsigt gik turen mod Silkeborg.

Vel installeret i Silkeborg Roklub startede 1. dags tur, som gik via Brassø og Borresø til Juel Sø og Himmelbjerget, som nogle endda besteg i frokostpausen. Videre til Laven og retur mod Silkeborg med afstikker til ”Brillerne”, et lille indelukke, hvor man akkurat kunne snige sig ind (resultat: en enkelt knækket flag-stander). Blikstille vand. Fantastisk at ligge der med skov hele vejen rundt.

Silkeborg 2Dejlig middag i en af Silkeborgs mange restauranter.

Søndag startede turen ned ad Gudenåen mod Randers. Første forhindring var slusen lige ved roklubben, hvor vi nær havde mistet en bådshage.  Vi roede jo medstrøms, så det gik med god fart (3-4 km/timen uden at ro!). Det var i sandhed styrmandsposten, der var den krævende. Gudenåen snor sig ustandseligt – en fantastisk oplevelse med en rig flora og fauna. Et sted endog en nattergal.Silkebrog 13

Silkeborg 7Frokosten blev indtaget ved Kongensbro sammen med landholdet. Formiddagen bød selvfølgelig også på kaffepause drivende nedad åen.

Denne aften blev der overnattet i Tange Roklub, hvor Mette og Karin frembragte en herlig middag – super hygge og en fantastisk sommeraften.

Næste morgen forestod igen en udfordring med bestigning af slisken ved Tange Værket og ditto nedstigning. For mange af os en særdeles ny og anderledes oplevelse. Ved fælles hjælp fik vi begge både vel over på den anden side af værket. Herefter videre mod Randers med frokost ved Langå. Flere steder så vi græssende dyr, herunder bl.a. en enkelt elefant (eller var det to) – tja hvad kan man ikke opleve på en rotur.

Silkeborg 10Midt mandag eftermiddag ankomst til Randers Roklub, hvor der var endog livlig aktivitet af lokale roere. Bådene blev taget op og vasket (ditto for roerne) – en kold øl blev nydt. Landholdet havde hentet bådtraileren i Silkeborg og de lånte både blev læsset og bragt retur til Silkeborg.

Tak til alle for en fantastisk tur. Tak til vejrguderne, som i den grad var med os. Og ikke mindst tak til Henrik 7. P. og det flittige Landhold. Hvor mon turen går hen til næste år!

Rita Jensen

Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

Fem uforfærdede ekspeditionsdeltagere mødte op ved Klubbens bådskur for at deltage i Ekspeditionsleder Sørens proklamerede ekspedition til den næsten uudforskede ø, Ourø. Vejret var fint med sol, men vinden var i tiltagende, så ekspeditionens medlemmer, der foruden Ekspeditionslederen bestod af Ekspeditionens kassemester, Anette samt 3 menige rorslaver, Mette, Dorrit og Henrik 7. besluttede i samdrægtighed at lade vejret være afgørende for ekspeditionens mål.

 

Det blev vores trofaste Bognæs, der kom til at holde for. Den blev læsset med forsyninger og proviant til flere timers udforskning af områdets farvande. Øsekar til når bølgerne gik over rælingen og bådshage til dels at fiske forulykkede ekspeditionsmedlemmer op, dels at holde vilde dyr som f.eks. sæler samt evt. krokodiller og flodheste på afstand.

Med klubstanderen i stævnen og Dannebrog på hækken blev Bognæs sat på vandet, og vi begav os fortrøstningsfulde ud på fjordens skumle og ukendte vande. –Men kaffen glemte vi. Det skulle blive problematisk senere…

 

Eftr at have lagt den lokale landsby bag os, kunne vi godt mærke, at Kong Neptun ikke just var os venlig stemt. Vinden tog til i styrke, og vi besluttede os til at se bort fra Ourø og  lægge kursen sydover mod en bro, som de lokale havde bygget i forrige årtusind.  Vi havde imidlertid knap rundet den farlige pynt, af de indfødte kaldet Kirsebærholmen, før vi rigtig fik vindens kræfter at føle. Vi var imidlertid uforsagte og trak lystigt i årerne, så Ekspeditionslederen glædestrålende kunne berette, at vi kom frem med 8,2 km/t. på trods af den kuling, som efterhånden blæste os imod.

 

Da vi nærmede os et sted i farvandet, hvor lokale stammekrigere for et par hundrede år siden havde etableret et depot for krigsredskaber var Bognæs’ skvatbord for alvor kommet på arbejde, og vi besluttede derfor i samdrægtighed, at der måtte være andre og mindre udfordrende farvande at udforske, så vi vendte vor pålidelige Bognæs uden tab af mandskab, og med vinden ’plat fo’ æ gat’ rowsede vi atter nordpå mod de hjemlige farvande.

 

Efter igen at have rundet den lumske pynt ved Kirsebærholmen endes ekspeditionens deltagere om, at det var på tide med en landgang, for på egne ben at udforske den nærmeste omegn. Vi fandt en anløbsbro bag en større anløbsplads for fartøjer af den mest varierende slags, og på anløbsbroen stod nogle lokale indbyggere, som med beundring betragtede vort veltjente fartøj. ’Det er sandelig en flot kano, I har der’, bemærkede en af de lokale på et sprog, som vi kun med besvær kunne tyde. ’Hvor har I lejet den?’ Vi prøvede med tegn og fakter at fortælle den enfoldige indfødte, at der ikke var tale om en kano, men derimod en højt specialiseret udgave af en robåd, samt at det var et fartøj som vi havde ejendomsretten til. Det lod ikke til at interessere de lokale, så efter et par bemærkninger om vind og vejr fortak de, hvorefter vi kunne komme i land og fortære et par tiltrængte beskøjter skyllet ned med vand, da vi jo ikke havde fået kaffe med.

Langtur

’Anette udforsker det nærmeste område mens resten af besætningen forlyster sig med de medbragte beskøjter.’

Efter således at have styrket os, drog vi atter ud på det stormpiskede farvand for at sætte kursen mod vest. Vor ekspeditionsleder mente nemlig, at der var et uudforsket vandløb, som vi måtte opleve. (Mette havde i hvert fald ikke udforsket det , – i år). Sejladsen forløb rimeligt, idet vi holdt os tæt under kysten, uden dog på noget tidspunkt at være i fare for at gå på grund. Da vi nærmede os turens udgangspunkt kunne vi konstatere, at der befandt sig en hel del svømmere i vandet, som med muntre tilråb fra diverse ledsagefartøjer nærmest panikaktigt svømmede, som om der var krokodiller i hælene på dem.-  Vi så nu ikke noget til disse reptiler.  Efter omhyggeligt at have manøvreret uden om disse vandhunde, roede vi med en frisk vind agten for tværs ind i bunden af farvandet, hvor det lykkedes os efter lidt navigation at nå frem til bemeldte vandløb, som vi ufortrødent roede op ad.  Vor skuffelse var imidlertid stor, da det viste sig, at lokale stammer havde bygget en dæmning over vandløbet, som forhindrede ekspeditionen i en videre fremtrængen i dette ukendte farvand.

 

Efter at Ekspeditionens leder havde proklameret at dæmningen fremover skulle kaldes ’Formand Bents Minde’ og besætningen havde bevaret proklamationen med 6 HR-hurraer, vendte vi vor trofaste Bognæs og returnerede i frisk modvind tilbage til Ekspeditionens udgangspunkt, igen uden at forulempe nogen af de talrige fjordsvømmere. Vi tilbød oven i købet at redde dem med vor medbragte bådshage, men det havde tydeligvis ingen interesse.

VI anløb pontonen ved vort bådskur kl. 12.50 slet, og Ekspeditionsleder Søren udtrykte sin tilfredshed med mandskabets præstationer. Efter igen at have råbt hurra trak vi båden i skuret og skiltes i godt humør og i bevidstheden om igen at have gjort Klubben ære.

Således nedskrevet

Henrik 7.

Hulebæk AD Indeværende.

Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

Så kan du godt starte din vinterdepressionmen udsæt den alligevel ved at få roet  – nu!

grill

Fredagsgriller: HUSK, at der er grill fredag den 22. august. Kom til grillgrilllerier på roklubbens terrasse – Pia og Jacob sætter fut i grillen. Se solen gå ned over Tuse Næs (måske ser vi den ikke før til næste år).

Orø Rundt er flyttet til søndag den 10. august kl. 9.00. Du kan nå det endnu!

Stand up paddel board: Kom på mandag og få dig en spændende oplevelse. Du kan få instruktion i at bruge vores nye ”legetøj” kl. 19.00. For de unge, modige og atletiske er der masser af udfordringer. Og for de ældre er der nu formidable gode muligheder for at øve dig i balancekunst – uden at du behøver at risikere at blive våd. HUSK: Fra 60+ skal du styrketræne og træne din balance – og fluks = evig ungdom.

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30: Brovagten sætter hold.

Mandag kl. 16.00: Kom og se om der er nok til et hold. Specielt for Jer der kommer lige fra arbejde og ikke så godt kan om aftenen. Lav evt. aftaler med andre på forhånd – så du ikke går forgæves. Der er faktisk andre end dig der gerne vil ro mandag eftermiddag.

Mandag kl. 19.00: Hvis du vil have instruktion i outrigger / sculler / coastal eller kajak-roning. Så skal du komme mandag aften. Du kan altid finde nogle at ro sammen med i kajak om mandagen. Roningen og instruktionen starter kl. 19.00 dut. Lad være med at komme ved 18.30-tiden, når brovagten sætter hold. Også for UNGDOMSROERNE..

Hver morgen kl. 8.00: Morgenroning. Onsdag med kaffe m.m. efter roning.

Det rigtige morgenhold ror mandag, onsdag og fredag kl. 6.15. Hvis du vil deltage så ring til Georg på 20 99 40 91 og lav en aftale.

Fredag kl. 15.00: Bare mød op og se hvad der sker. Måske er I nok til et hold eller to. Lav evt. en aftale med andre, så du ikke går forgæves.

Lørdag kl. 7.30: Morgenroning med kaffe m.m. bagefter – kr.30,-. Her er du altid sikker på at komme på vandet.

Søndag kl. 9.30: Bare mød op og se hvad der sker. Måske er I nok til et hold eller to.

HGR ”Holbæk Gamle Roere” HGR er en støtteforening for Holbæk Roklub. Bliv medlem ved at henvende dig til Ann Flensberg på 59 18 25 08 eller på mail: a.flensberg@mail.tele.dk

 

Vi ses i Roklubben

Niels Chr

Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

 

Roklubben har netop investeret i to nye “Stand up paddle boards” De er tænkt lidt som et legetøj, så det gælder for alle –  leg !! Men det kræver givet vis både balance og teknik at få den til at bevæge sig på rigtig vis.

Boardene kommer mandag den 11. august, kl. 19 , og leverandøren kommer og giver instruktion i rigtig brug af dem. Kom og vær med.

 

Regler for brug af boards :

Roere med fuld styrmands ret, må benytte boardene inden for normal ro tid.

Roere uden fuld styrmands ret, må kun ro efter anvisning af brovagt, eller i følge med roer med fuld styrmands ret.

Roere der ror “stand up paddle” skal altid benytte svømmevest.

Paddle boards følger kajak og outrigger sæsonen.

Rigtig god fornøjelse

Bent

Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

Det var sommer det var sol – og det var dejligt… men nu er det altså slut med is og at spille smart på stranden! NU gælder det roningen. August og september er ofte de bedste romåneder. Kom så ud at ro!

Kildemarked: Søndag den 3. august fra kl. 10.00 – 15.00. Vi deltager på den afslappede måde. D.v.s. vi holder åbent hus og håber på, at vores medlemmer vil være aktive roere i løbet af dagen i forskellige bådtyper. Vi ”udstiller” vores både og giver os tid til at snakke med interesserede og giver måske også en kop kaffe. Vi giver ikke nogen prøveture – basta. Kom og deltag denne dag – og prøv evt. at ro i en bådtype, du måske ikke har prøvet før.

grill

Fredagsgriller: HUSK, at der er grill på fredag den 1. august. Kom til grillgrilllerier på roklubbens terrasse med dejlig mad (måske) og hyggeligt samvær. Se solen gå ned over Tuse Næs.

Orø Rundt den 9. august. Reserver denne dag til en god tur – måske verdens skønneste?

Kanindåben den 16. august er aflyst i år. Synes, at der er for få kaniner og håber, derfor at kaninholdet vokser sig stort til næste år. Det plejer kaniner at gøre.

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30: Brovagten sætter hold.

Mandag kl. 16.00: Kom og se om der er nok til et hold. Specielt for Jer der kommer lige fra arbejde og ikke så godt kan om aftenen. Lav evt. aftaler med andre på forhånd – så du ikke går forgæves. Der er faktisk andre end dig der gerne vil ro mandag eftermiddag.

Mandag kl. 19.00: Hvis du vil have instruktion i outrigger / sculler / coastal eller kajak-roning. Så skal du komme mandag aften. Du kan altid finde nogle at ro sammen med i kajak om mandagen. Roningen og instruktionen starter kl. 19.00 dut. Lad være med at komme ved 18.30-tiden, når brovagten sætter hold. Også for UNGDOMSROERNE. Ved ikke om der kommer nogle instruktører de næste 2 mandage…, men kom og få nogle km på statistikken.

Hver morgen kl. 8.00: Morgenroning. Onsdag med kaffe m.m. efter roning.

Det rigtige morgenhold ror mandag, onsdag og fredag kl. 6.15. Hvis du vil deltage så ring til Georg på 20 99 40 91 og lav en aftale.

Fredag kl. 15.00: Bare mød op og se hvad der sker. Måske er I nok til et hold eller to. Lav evt. en aftale med andre, så du ikke går forgæves.

Lørdag kl. 7.30: Morgenroning med kaffe m.m. bagefter – kr.30,-. Her er du altid sikker på at komme på vandet.

Søndag kl. 9.30: Bare mød op og se hvad der sker. Måske er I nok til et hold eller to.

HGR ”Holbæk Gamle Roere” HGR er en støtteforening for Holbæk Roklub. Bliv medlem ved at henvende dig til Ann Flensberg på 59 18 25 08 eller på mail: a.flensberg@mail.tele.dk

 

Vi ses i Roklubben

Niels Chr.