Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

Ved generalforsamlingen onsdag d. 25.2 2015, blev følgende obligationer udtrukket:

nr.19    Dorthe Nielsen                    medlems nr. 91

nr. 2      Preben Nielsen                   medlems nr. 90

nr.5      Preben Nielsen                   medlems nr. 90

nr.40    John Jensen                       medlems nr. 38

nr.44    Svend Pedersen                 medlems nr. 54

nr.20    Carl Witt-Jespersen            medlems nr. 30

nr.9      Søren Nielsen                     medlems nr. 89

nr.12    Søren Nielsen                     medlems nr. 89

nr.16    Søren Nielsen                     medlems nr. 89

nr. 25    Kaja Fisher                         medlems nr. 140

De udtrukne obligationer afleveres til kassereren med konto nr. og pengene vil herefter blive udbetalt.

Obligationsejere kan indløse udtrukne obligationer frem til det følgende års generalforsamling. Herefter mister obligationen sin værdi.

Venlig hilsen

Anette Damsgaard Koch

Kasserer i Holbæk Roklub

kasserer@holbaek-roklub.dk

 

Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

En lille trofast skare benyttede sig af at spise chili con carne inden de deltog i planlægningen af sommerens aktiviteter. Her til var der masser af lækker “Den du ved nok” kage. Oversigts Kalenderen ligger på hjemmesiden under aktiviteter, aktiviterne fines også under fanen kalender.

Broen sættes op d. 28  marts og tages først ned igen d. 24 oktober.

Der vil som vanligt være roning kl 18.30 mandag – torsdag indtil d. 31. August, hvor roning starter kl. 18. Prøveture er der hver onsdag kl 18.30, så hvis du er ny i klubben eller du kender nogen der kunne tænke sig at blive medlem, så er detbare med at møde op. Der er roskole for nye roere lørdag d. 25. April, den følges op af et par hverdags ro skole aftner.

På planlægningsaftenen blev de traditionelle langture planlagt, som fx. Orø rundt, Fure sø tur, Morgentur og Nat roning, der er plads til flere ture, så hvis du har en god ide, så henvend dig til Langturschef Rita Jensen.

Der er planlagt mindst en grilaften om måneden og den fredag er der roning kl 15.30.

I løbet af sommeren er der mulighed for at hjælpe med at tjene penge til klubben ved at deltage i diverse opgaver på Roskilde festivalen eller Vig festvalen.

Anette Damsgaard Koch

Kalender 2015 aktiviteter

Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

Indkaldelse til Generalforsamling i

Holbæk Roklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Holbæk Roklub

Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 19.30. Generalforsamlingen afholdes i

Klubhuset.

 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før

generalforsamlingen.

Stemmesedler udleveres i klubhuset en halv time før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger
 3. Aflæggelse af regnskab 2014
 4. Valg af bestyrelse:
 • Næstformand, Søren Nielsen modtager genvalg.
 • Kasserer, Anette Damsgaard Koch modtager genvalg.
 • Langtursrochef, Rita Jensen modtager genvalg.
 • Daglig og kaproningschef, Niels Chr. Petersen modtager ikke genvalg.
 • Hus og materiale forvalter Gert Hansen, modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslår Henrik Hansen.
 • Ungdomsleder, Tommi Fabricius modtager genvalg.
 1. Valg af redaktion til diverse medier.
 2. Valg af 2 revisorer
 3. Valg af 2 bestyrelses suppleanter og 1 revisorsuppleant
 4. vedtægtsændring.

Bestyrelsen foreslår ændringer i Holbæk Roklubs love vedrørende medlemskab og kontingent. Se bilag ”Forslag til ændring af Love”

Bilag til generalforsamling ændringer 2015 Love

 1. Udtrækning af medlemsobligationer
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

Valg af bestyrelse skal ske skriftligt, såfremt der er mere end en kandidat til en

post. Ellers er mundtlig tilkendegivelse tilstrækkeligt.

Af klubbens love § 14 stk. 4 fremgår det at: ”Stemmeret har aktive

medlemmer, der er fyldt 16 år, såfremt de har været medlemmer af klubben

siden 1. juli året før, og ikke står i kontingentrestance”.

På generalforsamlingen vil der blive udtrukket 10 medlems obligationer. De obligationsejer der har medbragt obligationer og kan fremvise en udtrukken obligations nr. kan give kontonummer til kasseren og pengene vil blive overført til indehaverens konto, hurtigst muligt efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen ser frem til en god og udbytterig generalforsamling – vel mødt.

 

Til lovændring, samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Opnås ikke beslutningsdygtighed indvarsles skriftligt, inden 14 dage, til en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Lovændring samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver for at være vedtaget 2/3 af de afgivne stemmer.

Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

Foredrag den 7.1.2015 – DFfR’s Grønlandsekspedition anno 2014

Ca. 40 medlemmer havde sat hinanden stævne til en spændende foredragsaften i Holbæk Roklub. De tre turledere Kate Skavin, Jesper Skavin og Hans Schiønnemann havde lovet at komme og fortælle om en helt unique rooplevelse i det sydgrønlandske i juli 2014.

Alene forberedelserne var et kapitel for sig. Det var jo ikke nogen helt almindelig charter-rejse, der skulle forberedes. Ideen skulle overføres fra fantasi/drøm til virkelighed, mange detaljer planlægges/aftales. Både skulle medbringes, alt bringes til Ålborg og fastsurres i en 40 fods container til den lange skibs-transport via Nuuk til Qaqortoq, hvorfra roturene startede. Sejl- og helikopter-ture og ikke mindst roture skulle arrangeres. Sponsorer skaffes. Gruppen skulle sammensættes, mange havde lagt billet ind på at komme med. Sikkerheden skulle være i top, herunder mulighed for kontakt via Satellit-telefon, da mobil dækning er en mangel-vare de fleste steder.

 141729295187989200_resized[1](foto Jesper Skavin)

  141979902361384600_resized[1](foto Christian Dawe)

Udover storslåede roture blandt fjelde og isbjerge ofte i næsten stille vand (her taler billederne deres eget sprog) var der også mange andre oplevelser på programmet: Helikoptertur til indlandsisen, vandreture, besøg ved historiske bygninger, smukke bygder, kaffemik, grønlandske madoplevelser, skovtur (jo – rigtigt), fugle, farverig blomsterpragt, morgenbadning, deltagelse i direkte radioprogram i DK, kajakopvisning, kirkebesøg, sejlture, badning i varm kilde, 90 års jubilæum i Fåreavlerforeningen i Brattahlid/Qassiarsuk, og man forstår virkelig at feste deroppe nordpå.

En dag var nogle sågar inviteret til at møde Kronprinsparret, som ”tilfældigvis” kom forbi med Kongeskibet på deres sommertogt. En helt ekstraordinær oplevelse på turen. Den resterende rogruppe fik øvet kommandoen ”rejs åre”.

Under turen var der hele tiden en masse logistik, der skulle gå op. Hvem skulle ro med hvem – hvor skulle der overnattes – planlægning+indkøb af morgenmad-frokost-aftensmad til 32 personer hver dag. Hver enkelt båd var hele tiden forsynet med udstyr til overnatning i fjeldet, hvis det skulle blive nødvendigt.

Gruppen oplevede utrolig stor hjælpsomhed og gæstfrihed fra de lokale beboere, herunder hjælp med fragt og aflæsning af både. Samtidig også en god portion nysgerrighed, hvilket man godt forstår.

De havde også lært et nyt ord: Imaqqa (måske) Man kan ikke planlægge alt i Grønland, derfor er dette et ofte benyttet udtryk.

En vigtig medspiller, når man rejser i Grønland, er vejret – og dette fænomen var særdeles positivt stemt på stort set hele turen. Og luften er så FRISK, at det er ubeskriveligt.

 141728695000093200_resized[1](foto Jesper Skavin)

Tak til foredragsholderne for en fantastisk aften – og tak for opbakningen til arrangementet.

Til jer som ikke fik foredraget med: I kan på DFfR’s hjemmeside finde rejsebreve fra turen og dertil masser af fotos på: www.groenlandsturen2014.dk

Stor respekt for, at nogen tør kaste sig over et projekt, som man ikke skulle tro kunne lade sig gøre.

Rita Jensen – 6.2.2015

Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

Fredag d. 30.1 var vi 7 kvindelige roere der havde taget imod muligheden for at se nærmere på hvad vores nabo egt. kan tilbyde.

Vi nød alle varmen inde i hamamen, der er den største bygning på området. Det er et sekskantet, marmorbeklædt rum, i midten er hamamstenen placeret. Herpå fik vi det ”Klassiske Bad”, stenen er lidt hård at ligge på, men med diverse underlag var det alligevel ret behageligt. Hele kroppen blev skrubbet med en kese, (handske af viskose, bomuld og hestehår) og de døde hudceller flød af os. Derefter blev hele kroppen masseret med sæbeskum af tyrkisk sæbe, som er meget luftig. Massøren fandt på flere af os nogle ømme punkter i nakken, mon det kan være manglende udstrækning efter rospinning? Efter badet føltes huden som silke, og kroppen var helt afslappet.

Der masseres i hamamen

Der masseres i hamamen

Udenfor er der 2 store træ kar, i det varme, der er lige under 40 grader kan der sidde op til 6 personer af gangen. Det var mest eftertragtet, her kunne vi sidde og kigge på fjorden der var helt blank og drømme os hen til sæson start. Der var dog også flere der var i det store træ kar med det kolde vand, vandet kommer direkte fra en istidskilde, der har sprunget i Strandparken siden 1906, vandet er ca. 10 grader varmt, eller jeg vil nærmere kalde det koldt.

Dampbadet blev også prøvet af de fleste, der var eukalyptus i luften, og det fik renset luftvejene. Endelig var vi i svalerummet og få et ægte glas tyrkisk æblete og lidt frugt.

Det var rigtig hyggeligt at være i badet og så var det jo fantastisk at fortsætte til en lækker 3 retters menu i roklubben v. Søren, Henrik og Svend.

Jeg håber at der bliver mulighed for at komme afsted i Tyrkisk bad, igen næste år gerne med endnu flere deltagere (måske også et par mænd).
Anette Damsgaard Koch.

tykisk bad 2

Billederne er fra Tyrkisk bads hjemmeside http://www.sidesporet.dk/tyrkiskbad/  d. 1.2.2015