Indsendt af & kategoriseret under Aktiviteter.

image

Kom godt i gang med roningen. Synes du, at du mangler lidt instruktion eller at rutinen er lidt rusten. Måske er du også lidt forsigtig og ønsker lidt mere sikkerhed, inden du kaster dig ud på den blanke fjord.

Vi øver også isætning og optagning af båden, samt forskellige kommandoer.

Jeg tilbyder instruktion flg. mandage i marts og april måned kl. 18.30: Den 27. marts, 3. april, 10. april og den 24. april.

Hvis det er noget for dig, skal du tilmelde dig hos mig på: nielschr1946@gmail.com eller sms på 60 15 46 16. Du er også velkommen til at ringe, hvis du vil vide mere.

 ”Til roning klar – ro”

 

Niels Chr. 

Indsendt af & kategoriseret under Aktuelt.

Kære roere

Som nogen sikkert allerede har opdaget, så er der ommøbleret i træningsrummet.

Der blev afholdt generalforsamling i roklubben d. 22.2, alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev genvalgt. Se referatet med beretninger på direkte link: http://holbaek-roklub.dk/wp-content/uploads/2014/03/Referat-fra-generalforsamling-i-holbaek-roklub-22.-februar-2017.pdf

 

På generalforsamlingen blev ejerne af de sidste 7 obligationer offentlig gjort.

Det er Poul P., Niels Chr., Søren x 3, Tove og Ingrid Q. Obligationerne kan afleveres til kasseren med kontonr. inden næste års generalforsamling, så overføres pengene.

Rosæsonen nærmer sig, men der er stadig en lille måned hvor du kan nå en rospinnings time, der er bedst plads mandag og søndag, hvis du har problemer med tilmelding kan kassereren kontaktes.

Der er også stadig mulighed for gymnastik, volleybold og ikke mindst svømning.

Apropos svømning, så er sidste chance for svømmeprøve d. 18.3. Du skal aflægge svømmeprøve hvert år, hvis du ønsker at ro uden for fjorden.

Når den nye rosæson starter er der også rokursus for nye roere, i år er det d. 20 og 21.5 og d. 10 og d. 11.6, hvis du kender nogen der gerne vil lære at ro, så kan de henvende sig til Henrik P (d. 7) på: rokursus@holbaek-roklub.dk.

Sidst men ikke mindst, hvis du ikke allerede har sat kryds i kalenderen lørdag d. 25. 3 så gør det nu, her skal broen sættes op, så sæsonen kan starte.

Indsendt af & kategoriseret under Ikke kategoriseret.

 

På ordinær generalforsamling den 22. februar. 2017, var punkt 8 på dagsorden “vedtægtsændringer”. Idet der ikke var fremmødt min. 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, kunne en vedtægtsændring ikke gennemføres.

Der afholdes derfor ny generalforsamling, onsdag den 29 marts, kl. 20.30. i Roklubben.

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent.
  3. Forslag til vedtægts ændringer, ang. svømmefærdighed. Se vedhæftede bilag. Bilag til generalforsamling i Holbæk Roklub 22. februar 2017 Forslag til ændring and love
  4. Evt.

— Bestyrelsen