April 2018

Så blev det endelig forår!

IMG_0090 (002)

 

 

 

 

 

 

Broen er sat op – der er trimmet ude og inde – som altid med en flot tilslutning fra HR’s medlemmer. Ikke at forglemme en fantastisk forplejning fra køkkenholdet over hele dagen. Og tak til alle for en dejlig fest lørdag aften.

Og så er rosæsonen (næsten) skudt i gang. Hvis du ikke allerede har skrevet dig på KM-konkurrencen, hænger opslaget klar i klubben. Det bliver rigtig sjovt.

Rotider m. brovagt – brovagten sætter hold mandag til torsdag kl. 18.30 (vær omklædt 5 min. før). Husk at vandet den første tid er koldt, det anbefales at ro så tæt på kysten som muligt.

Nyt: Tirsdag kl. 16.00 er der mulighed for en rotur uden brovagt. Bare mød op. Husk, der skal være en styrmand med på turen. Foreløbig prøver vi frem til 1.7.2018. Og ellers brug Facebook, hvis du gerne vil ro udenfor alm. rotider.

Ungdomsroning mandag og onsdag kl. 18.30. Kontaktperson Henrik Katkjær.

Onsdag vil URO’erne meget gerne kunne råde over coastal bådene.

Morgenroning – alt er som det plejer, bare mød op og få en dejlig morgentur. Mandag til fredag kl. 08.00 og lørdag kl. 07.30. Onsdag og lørdag er der kaffe mm efter roturen.

Kajak instruktion for nye kajakroere er planlagt til 16.5. og 6.6. kl. 16.00 til 20.00. Tilmelding til Bent på mail formand@holbaek-roklub.dk eller Niels Chr. på nielschr1946@gmail.com.

Kajak roning – mandage kl. 19.00 fra 1. maj – mød op og tag med på tur.

Aktivitetskalender – en del medlemmer deltog i planlægningsmødet den 14.3.2018 – og mange ideer fandt vej til denne sommers aktiviteter. Kalenderen er sendt ud og findes på hjemmesiden, sæt allerede nu kryds i din egen kalender ved de arrangementer og ture, du har lyst at deltage i. Der kommer særskilte info-mails, når tiden nærmer sig.

Coastal instruktion vil igen være på programmet søndag formiddag kl. 10.00 til 12.00 fra 1. maj.

Svømmehallen – husk at du kan fortsætte svømmeriet hele april måned. Lørdage kl. 16.40.

Rokurser er planlagt til weekenderne den 5.-6. maj og 26-27. maj. Kender du nogen som kunne have interesse, så spred endelig budskabet.

Langture – der er planlagt mange spændende langture i løbet af rosæsonen. Check aktivitetskalenderen og følg med på Facebook – flere ture kommer til. Du kan allerede nu melde dig til en spændende tur fra Skælskør Roklub den 2.6. Se særskilt infomail fra Susanne Olsen.

Støtteforening for Holbæk Roklub, også kaldet Holbæk Gamle Roere. Man behøver absolut ikke være gammel for at være med, aldersgrænsen er 32 år. Foreningen har til formål at skaffe midler til indkøb til roklubben. Der arrangeres forskellige aktiviteter i løbet af året. Kontingentet er kr. 75,- pr år. Har du lyst at melde dig ind, kan du kontakte Ann Flensberg på mail: a.flensberg@mail.tele.dk

Rotøjhar du brug for nyt rotøj er der mulighed for at købe/bestille onsdag aften, hvor der er et bestyrelsesmedlem til stede.

Så er det bare ud på vandet og få gang i km-statistikken. Der er jo 2 uger at indhente!

Med ønsket om en rigtig god ro-sæson.

Pbv – Rita Jensen