Generalforsamling

Hvornår:
23. september 2021 kl. 19:30 – 21:30
2021-09-23T19:30:00+02:00
2021-09-23T21:30:00+02:00

 

Indkaldelse til Generalforsamling i

Holbæk Roklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Holbæk Roklub

Torsdag d. 23. september 2021 kl. 19.30.

Generalforsamlingen afholdes i Klubhuset.

 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før

generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger (formand, u-leder, rochef daglig/kaproning, rochef langtur)
 3. Aflæggelse af regnskab 2020
 4. Valg af bestyrelse:
 • Næstformand, Søren Nielsen modtager genvalg.
 • Kasserer, Anette Damsgaard Koch modtager genvalg
 • Langtursrochef, Rita Jensen modtager genvalg.
 • Daglig og kaproningschef, Bent Kristensen modtager genvalg
 • Hus og materiale forvalter Henrik Hansen, modtager genvalg
 • Ungdomsleder, Jette Bang modtager genvalg.
 1. Valg af redaktion til diverse medier.
 2. Valg af 2 revisorer
 3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og Valg af 1 revisorsuppleant
 4. Indkomne forslag
 5. Eventuelt

 

Valg af bestyrelse skal ske skriftligt, såfremt der er mere end en kandidat til en

post. Ellers er mundtlig tilkendegivelse tilstrækkeligt.

 

Af klubbens love § 14 stk. 4 fremgår det at: ”Stemmeret har aktive

medlemmer, der er fyldt 16 år, såfremt de har været medlemmer af klubben

siden 1. juli året før, og ikke står i kontingentrestance”.

 

Bestyrelsen ser frem til en god og udbytterig generalforsamling – vel mødt.