Ungdomsroning

I Holbæk Roklub har vi en ungdomsafdeling med aktive unge roere i alderen 12 til 25 år. Ungdomsroerne er aldersopdelt i to grupper, en gruppe for unge i alderen 12 til 17 år og en gruppe for 18 til 25 år.

Der er ugentligt træning hver onsdag fra kl. 18.30 til ca. 21.00. Udover roning arrangeres der også sociale arrangementer.

Ungdomsroerne har mulighed for at få instruktion i flere bådtyper som inrigger, sculler og outrigger, Coastal både og kajakker. Ungdomsroerne får også instruktion i sikkerhed og grundlæggende færdsel på vandet.

Er man fyldt 16 år kan man få nøgle til klubben og benytte sig af træningsrummet udenfor klubbens normale åbningstid.

Om vinteren træner vi indendørs med vægt- og konditionstræning og ergometerroning (romaskiner). Mandage som selvtræning kl. 16:00 (Henrik vil være tilstede) samt onsdage kl. 16:30

Der er ligeledes mulighed for volleyball, ugentligt svømning i Holbæk Sportsby, se vinteraktiviteter.