September 2018

2018 har allerede været en fantastisk rosæson. Den 5.9. rundede vi de 30.000 km – med hjælp fra en del gæsteroere – men alligevel meget flot. Og der kan blive mange gode ture i september og oktober.

IMG_2092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(morgenroning – 5.9.2018)

Nyt bådskur – langt om længe fik vi fra Holbæk Kommune besked om, at Justitsministeriet har accepteret vores byggeplaner. Der er indsendt byggeansøgning og p.t. afventes byggetilladelse. Byggeudvalget har indkaldt alle interesserede til møde onsdag 12.9.2018 kl. 20.00. Mød op hvis du har interesse i at deltage i projektet – gode ideer, praktisk arbejde, planlægning. Det bliver en spændende opgave.

Fund raising – Udvalget fik den 6.9. en glad nyhed, at DGI og DIF’s foreningspulje har bevilget kr. 50.000,- til ”opgradering af bådmateriel”. Der er søgt om penge til 1 dobbelt coastal samt 2 hurtiggående kajakker. Der arbejdes videre med andre fonde, så vi forhåbentlig kommer i mål med de fleste midler – budget i alt ca. kr. 100.000,-. Tak til Karl Jørgensen for en særdeles ihærdig indsats i udvalget.

Langture – sæsonen 2018 har budt på rigtig mange langture – senest ture til Nivå, Munkholm, Lindenborg, Nykøbing Sj. Alle med god deltagelse og masser af hyggeligt samvær.

 

IMG_1980
(Nivå-tur 18.8.2018)
Kommende aktiviteter:

Langtur til Kalundborg – Lørdag 15.9.2018. Du kan endnu nå at tilmelde dig denne tur. Se særskilt mail.

Planlægningsaften – Onsdag 19.9.2018. Her kan du komme og bidrage med ideer til vinterens aktiviteter, madaftener, foredrag, osv. Bestyrelsen står for maden inden mødet.

Svampetur – Lørdag 29.9.2018 – Tid og sted følger snarest. Mogens Kofoed står for turen.

Roning efter 1.10. Det bliver tidligt mørkt og fra denne dato er der ikke længere brovagter. Dvs. roning bliver efter aftale. Hold øje med Facebook – eller læg selv et forslag ind. Og du kan stadig deltage i morgenroernes ture – mandag til fredag kl. 8.00 og lørdag kl. 7.30. Bare mød op.

Bronedtagning – sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den 27.10., hvor vi afslutter sæsonen, tager broen ind, rydder op, fejer, gør rent, pudser vinduer – og hvad materialeforvalteren ellers finder på. Dagen byder på god forplejning og sluttes som vanligt af med fællesspisning om aftenen. Har du mulighed for at deltage en del af dagen, er dette også særdeles velkomment.

Vinteraktiviteter – vi starter op i Holbæk Svømmehal lørdag den 6.10. med sædvanlige tidspunkter kl. 16.40 til 17.40, omklædningsrum skal være forladt kl. 18.00. Svømmehallen er lukket i skolernes ferier. I det nye år rykker vi over i Sportsbyens Svømmehal – det bliver på lidt ændrede tidspunkter, mere herom senere. Øvrige vinter-aktiviteter starter, når vi slutter på vandet, dvs ca. 1.11.

Fortsat god rosæson

Pbv – Rita Jensen