Indsendt af & kategoriseret under Aktuelt.

Godt nyt til klubbens +70 årige

medlemmer MED CORONAPAS

Her følger de retningslinjer, vi har modtaget fra DFfR, tilpasset medlemmernes brug af Holbæk Roklub’s faciliteter.

Max 10 personer +70 år må opholde sig indendørs og kun med gyldigt Coronapas, dette gælder også køkken og opholdsstue. 

Ingen mellem 18-69 år må opholde sig indendørs i klubben. Man må gerne gå igennem – sætte en taske, gå ned og skrive sig ind, tage både ud og derefter forlade bådhallen. 

Kaffebrygning og anden køkken-aktivitet må derfor kun udføres af +70 årige medlemmer med gyldigt Coronapas. 

Medlemmer på 18-69 år må derfor medbringe kaffe mm. og sidde udendørs. 

Alle +70 der træner eller opholder sig i klubben skal indskrive sig i en logbog og på tro-og-love erklæringen skrive under på at de har et gyldigt Coronapas. Dette såvel som dokumentation som til brug ved evt. smitteopsporing.

Badet er indtil videre lukket for alle. Omklædning foregår hjemmefra. Toiletter kan benyttes.

Mere detaljerede informationer kan søges på: https://roning.dk/kerneydelser/viden/corona-find-raad-og-vejledning

Bestyrelsen glæder sig rigtig meget til at nyhedsbreve kan indeholde omtale af tidligere og fremtidige arrangementer, sportslige og sociale – sådan som det plejer at være i Holbæk Roklub.

Indtil da må vi fortsat passe på os selv og hinanden og overholde myndighedernes anvisninger.

På vegne bestyrelsen i Holbæk Roklub

Anette – Mette – Rita